Handelsbetingelser Privatetender IVS

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål for, hvordan du handler med Privatetender IvS. Finder du ikke svaret herunder, er du velkommen til at kontakte os.


Ved din bestilling af varer og ydelser på Privatetender IvS accepterer du nedenstående aftalevilkår. Hvis du handler erhvervsmæssigt, skal du være opmærksom på, at købelovens regler om handelskøb anvendes. Du kan altid finde de gældende betingelser på denne side. Derudover refereres til dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb.

1. Generelle oplysninger; 

Privatetender IVS

CVR-nr: 39096293

Mail: info@privatetender.dk

Telefonnummer:  +45 81 71 90 96

Praktiske forhold

Vi ankommer ca. 1,5 time før baren skal åbne og sætter vores barer op, og gør klar til udskænkning.

Hvis det passer bedre ind i Jeres planlægning, kan vi stille vores barer og udstyr op tidligere på dagen eller dagen før. Det koster fra kr. 600,- afhængigt af tidspunkt og adgangsforhold. Kontakt os for nærmere aftale.

Adgang til vand og lys
Vi skal have adgang til rindende vand til almindelig hånd-opvask under arrangementet. Køkkenvask er helt fint, og det behøver ikke være lige ved siden af baren.

Hvis der er industriopvaske-faciliteter, vil vi meget gerne have besked herom.
Vi skal have en lyskilde i nærheden af baren, så vi kan arbejde selvom om resten af arrangementets lys dæmpes.

2. Betaling

Alle priser er i danske kroner inklusiv moms og afgifter.

Vi sender en ordrebekræftelse og opkræver et depositum umiddelbart efter aftalens indgåelse. Depositummet skal være indbetalt senest 14 dage før arrangementet afvikles. Størrelsen af depositummet svarer cirka til 1/3 af den fulde købesum.

Udover depositummet opkræver vi et startsgebyr på 1.000 kr. som dækker forberedelse, kørsel, pakning, indkøb og benzin mv.

Betaling af det resterende beløb skal ske senest 8 dage før arrangementet afholdes.

3. Justering og aflysning

Forlængelse af barens åbningstid
Forlængelse koster kr. 50,- inkl. moms pr. gæst i timen med mindre andet er aftalt på forhånd og fremgår af seneste tilbud eller ordrebekræftelse. Vi fakturerer det samme antal gæster som angivet på tilbuddet eller ordrebekræftelsen, medmindre andet er aftalt på aftenen med bartenderne. Vi fakturer under alle omstændigheder altid for minimum 20 gæster ved forlængelse.

Ved forlængelse tages der forbehold for at dele af det aftalte cocktailkort er udsolgt, hvorfor man ved forlængelse accepterer, at vores bartendere arbejder ud fra de råvarer og drikkevarer der er tilbage i baren. I tilfælde af at særlige behov opstår, kan dette aftales løbende.

Nedjusteringer af gæsteantal
Nedjusteringer af antallet af gæster kan ske optil 7 dage før arrangementet, ellers fakturerer Privatetender IvS fuld pris.
Opjusteringer af antallet af gæster kan ske optil 5 dage før arrangementet, ellers pålægges et gebyr pr. ekstra gæst på 50 kr. i alt oveni beløbet.

Minimumsregning
Bemærk at vi minimum tager betaling for 15 gæster med mindre andet står i tilbuddet. Årsagen er, at vi har store opstartsomkostninger forbundet med et arrangement, som vi skal have dækket ind. I kan naturligvis stadig godt være færre end 20 deltagere til festen

Afbestilling/aflysning
Arrangementet kan frit annulleres frem til betalingsdagen for depositum. Derefter mistes depositum ved annullering af arrangementet.

Ekstra Cocktails
Privatetender IvS professionelle cocktailbartendere arbejder med et stort udvalg af cocktails, men vi tilbyder faste cocktails, som naturligvis består alle klassikerne og nogle specialmixede cocktails, så der er lidt for en hver smag. Menuen har vi fremsendt sammen med tilbuddet.

Skulle I have særlige ønsker til menuen til Jeres fest, kan vi mod et mindre beløb tilbyde at sammensætte en menu specielt til jer. Vi skal modtage disse ønsker senest 10 dage før arrangementet.

Erstatning af Privatetender IVS glas
Ved størstedelen af vores arrangementer benytter vi rigtige cocktailglas, så I og Jeres gæster kan få den fulde oplevelse af en veltillavet cocktail. Skulle det uheldige ske, at I eller Jeres gæster beskadiger vores glas i løbet af aftenen, påfører vi den efterfølgende faktura en erstatning for disse glas svarende til deres indkøbspris, som pt. er kr. 23,95 inkl. moms.

Ved fester der foregår på et større areal eller udendørs, oplever vi ind i mellem at gæsterne får stillet vores glas utilgængelige steder i løbet af aftenen. Når aftenen er slut, gør vi altid vores bedste for at samle alle vores glas ind på lokationen. I det tilfælde vi ikke kan lokalisere vores glas, og I finder dem dagen derpå, er I meget velkomne til at sende dem til os, eller indlevere dem på vores adresse. Sker dette ikke påfører vi den efterfølgende faktura en erstatning for disse glas svarende til deres indkøbspris, som pt. er kr. 16 inkl. moms.

4. Fortrydelsesret

Når vi har modtaget din bestilling og vi har sendt en ordrebekræftelse på e-mail, er der indgået en bindende aftale, og  du accepterer hermed, at fortrydelsesretten bortfalder.

5. Reklamation og mangler

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Privatetender IVS besked herom. Reklamationen skal modtages på tidspunktet, hvor fejlen konstateres, så Privatetender IvS har mulighed for at rette op på fejlen, senest mens levering af barydelsen foretages. Såfremt køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

6. Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende producenters immaterielle rettigheder og Privatetender IvS er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

7. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Privatetender IvS kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte ydelse.

8. Personoplysninger

Personoplysninger, som indtastes i forbindelse med køb på Privatetender IvS, behandles af Privatetender IvS og eventuelle eksterne samarbejdspartnere i overensstemmelse med gældende dansk ret. Vi gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre din bestilling - herunder e-mail og varedata, som vedrører dig. Alle kundeoplysninger og informationer om bestillinger bliver behandlet strengt fortroligt, og vil aldrig blive videregivet til tredjepart.

I henhold til dansk lovgivning gemmes oplysningerne i fem år.
Du kan jf. persondataloven få fuld indsigt i dine oplysninger ved skriftlig henvendelse til:

Info@privatetender.dk

9. Værneting

Købs- og leveringsbetingelser for Privatetender IvS er underkastet dansk ret, og enhver tvist mellem køberen og Privatetender IvS skal afgøres ved retten i Århus.

10. Klage forbrugerklagenævnet 

I tilfælde af tvister, kan forbrugere klage til;

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Vi vil dog opfordre alle vores kunder til først at tage direkte kontakt til os, såfremt der opleves utilfredshed i forbindelse med levering af vores ydelser, idet vi vil gå meget langt for at opfylde de ønsker og behov,  I har til jeres fest.